Уважаеми кандидат-студенти,
ЦКПИ е единствената оторизирана от УНСС организация, чрез сключен договор, за on-line прием на документи за предварителните и основните изпити, организирани от УНСС. Оn-line приемът ще се извършва от бюрата на ЦКПИ в страната.

Необходими документи

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

ЗА РЕДОВНИ ИЗПИТИ и УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Ксерокопие на диплома за завършено средно образование (оригиналът се носи за проверка и се връща)
  3. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

Оригиналния пакет кандидатстудентски документи със стикера на УНСС се предоставя от бюрото за прием и се попълва от кандидат-студента в офиса на ЦКПИ.

 

ЕЛЕКТРОНЕН ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (ЕлЕПИ) И ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК (ЕлТЧЕ)

Първа предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 23 октомври до 16 ноември 2017 г.
Изпитна сесия: от 20 ноември до 24 ноември 2017 г.

Втора предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 20 ноември до 6 декември 2017 г.
Изпитна сесия: от 11 декември до 15 декември 2017 г.

Трета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 11 декември 2017 г. до 4 януари 2018 г.
Изпитна сесия: от 8 януари до 12 януари 2018 г.

Четвърта предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 8 януари до 8 февруари 2018 г.
Изпитна сесия: от 12 февруари до 16 февруари 2018 г.

Пета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 12 февруари до 8 март 2018 г.
Изпитна сесия: от 12 март до 16 март 2018 г.

Шеста предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 12 март до 12 април 2018 г.
Изпитна сесия: от 16 април до 20 април 2018 г.

Седма предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 16 април до 10 май 2018 г.
Изпитна сесия:от 14 май до 18 май 2018 г.

Осма предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 14 май до 7 юни 2018 г.
Изпитна сесия: от 11 юни до 15 юни 2018 г.

 

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ (ЕПИ) И ТЧЕ

Първа предварителна хартиена сесия

Срок за подаване на регистрационни карти: от 5 февруари до 7 март 2018 г.

Изпит Дата Начален час
Български език и литература 11 март (неделя) 9 ч.
География на България 11 март (неделя) 14 ч.
Математика 18 март (неделя) 9 ч.
История на България 18 март (неделя) 9 ч.
Английски, немски, френски, испански и руски език 25 март (неделя) 14 ч.

Втора предварителна хартиена сесия

Срок за подаване на регистрационни карти: от 12 март до 11 април 2018 г.

Изпит Дата Начален час
Български език и литература 15 април (неделя) 9 ч.
География на България 15 април (неделя) 14 ч.
Математика 22 април (неделя) 9 ч.
История на България 22 април (неделя) 9 ч.

Афиш за прием за УНСС