Относно КС борса

   ЦКПИ е съучредител на Сдружение "Кандидатстудентска Борса" . Сдружението е създадено с обществено полезна цел, обединяващо висши училища, неправителствени организации и физически лица за работа със студенти и кандидат-студенти.
   Ежегодно от 1994 г. сдружението презентира Висшите училища в София и други университетски градове в България. По традиция откриването на КС борса се организира в София, в неповторимата атмосфера на Националния музей "Земята и хората". По време на изложенията кандидат-студентите и всички интересуващи се получават актуална и подробна информация относно условията за кандидатстване във висшите училища, прием, форми на обучение, социално-битови условия, възможности за реализация след завършване на висшето образование и др.

График на кандидатстудентска борса

 

ДАТА

ГРАД

ПРОГРАМА НА КС БОРСА

22-23
ФЕВРУАРИ

СОФИЯ

УАСГ
бул. Христо Смирненски 1

22.02.2018 г.

  10.00 – 18.00 ч  - Отворена за посетители
  13.00 ч               - Пресконференция с представители на участващите в изложението ВУ
  17.00 ч               - Тържествено откриване
  18.00 ч               - Среща на членовете на  Сдружение КСБ с официалните гости

23.02.2018 г.

 9.00 ч - 14.00 ч - Отворена за посетители
 10.00 ч             - Среща на членовете на Сдружение КСБ с представителите на ВУ.

26-27
ФЕВРУАРИ

ПЛОВДИВ

ТУ-Филиал Пловдив
ул. Цанко Дюстабанов 25

 

26.02.2018 г.

11.00  - 18.00 ч. – Отворена за посетители

27.02.2018 г.

 09.00 - 14.00 ч. – Отворена за посетители

05-06
МАРТ

МОНТАНА

Общински Младежки дом

05.03.2018 г.

11.00 - 18.00 ч. – Отворена за посетители

06.03.2018 г.

09.00 - 14.00 ч. - Отворена за посетители

08-09
МАРТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изложбени зали "Рафаел Михайлов" 

08.03.2018 г.

11.00 - 18.00 ч. – Отворена за посетители

09.03.2018 г.

 09.00 - 14.00 ч. – Отворена за посетители

12-13
МАРТ

ДОБРИЧ

Общински Младежки център

12.03.2018 г.

11.00 - 18.00 ч. – Отворена за посетители

13.03.2018 г.

 09.00 - 14.00 ч. – Отворена за посетители

14-15
МАРТ

ВАРНА

Общински младежки дом

14.03.2018 г.

10.00 - 18.00 ч. – Отворена за посетители

15.03.2018 г.

09.00 - 14.00 ч. – Отворена за посетители

16-17
МАРТ

БУРГАС

Общински Младежки дом

16.03.2018 г.

11.00 - 18.00 ч. – Отворена за посетители

17.03.2018 г.

09.00 - 14.00 ч. – Отворена за посетители

19-20
МАРТ

ХАСКОВО

Читалище "Заря"

19.03.2018 г.  

11.00 - 18.00 ч. – Отворена за посетители

20.03.2018 г.

09.00 - 14.00 ч. - Отворена за посетители

21-22
МАРТ

СТАРА ЗАГОРА

Хотел "Верея"

21.03.2018 г.

11.00 - 18.00 ч. – Отворена за посетители

22.03.2018 г.   

09.00 - 14.00 ч. – Отворена за посетители

Контакти

ХТМУ, София, 1756, бул. "Кл. Охридски" 8
тел. (02) 9800786
тел./факс (02) 868 60 51
факс (02) 868 54 88
моб.тел. 0885 30 60 58
kstm@abv.bg
www.kandidatstudent.net