Дни на кандидат-студента организирани от ЦКПИ

За Дни на Кандидат-студента

 В градовете, в които ЦКПИ има свои регионални центрове, организира и провежда "Ден на кандидат-студента", на които запознава зрелостниците с условията за кандидатстване във ВУ, изискванията за попълване на кандидатстудентските документи, дава актуална информация за ВУ и предоставя кандидатстудентски справочници и учебно-методична литература.

Дати и градове на провеждане

 

ГРАД

ДАТА

ЧАС

АДРЕС

ЯМБОЛ

20.02.2016

10.00 ч.

ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14

СЛИВЕН

20.02.2016

14.00 ч.

ул.” Ген. Драгомиров” 13

ПАЗАРДЖИК

24.02.2016

10.00 ч.

ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис  1, /сградата на Хебърстрой/

СМОЛЯН

25.02.2016

11.00 ч.

бул. “България” 58, ет.2.,   /Бивш профсъюзен дом/

КЪРДЖАЛИ

25.03.2016

10.00 ч.

СОУ “Отец Паисий”

ПЛЕВЕН

11.03.2016

10.00 ч.

бул. „Русе” 10 А, /сградата на асансьорни сервизи/

ГАБРОВО

07.03.2016

10.00 ч.

Регионална библиотека «Априлов-Палаузов»

СИЛИСТРА

25.02.2016

14.00 ч.

бул. "Македония” 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /

ВРАЦА

25.03.2016

10.00 ч.

ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”-филиал Враца, І-ви учебен корпус

ПЕРНИК

25.02.2016

10.00 ч.

площад Кракра, Общински младежки дом

КАЗАНЛЪК

25.02.2016

12.00 ч.

Хуманитарна гимназия“Св.св. Кирил и Методий”

РАЗГРАД

25.02.2016

12.00 ч.

ул. “Н. Вапцаров” 10,  /Общежитие за средношколци/

ЛОВЕЧ

25.02.2016

14.00 ч.

ул. “Съйко Съев” № 31   / Технически колеж /

БЛАГОЕВГРАД

08.03.2016

10.00 ч.

Първи учебен корпус на ЮЗУ "Н. Рилски", зала 206

ПЕТРИЧ

07.03.2016

16.00 ч.

ПГИТ „Проф. Асен Златаров”, ул. „Отец Паисий” № 3

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

07.03.2016

09.00 ч.

ПМГ «Яне Сандански», ул. Скопие № 4

ШУМЕН

17.03.2016

11.00 ч.

ул. “Съединение” 105   / Младежки дом /, ет.2